Curso Stop Motion en Noia

CURSO ANIMACIÓN_Página_1

Aprenderás a utilizar as técnicas de animación stop motion para confección dunha película de animación, que abarca diferentes coñecementos do mundo das artes, cine, debuxo, pintura, modelado… O curso desenrolase con clases prácticas, onde o alumno/a vai aprendendo os conceptos paso a paso. Nunha primeira fase impartiremos as técnicas de creación de personaxes, debuxo, modelado, estrutura, copias, etc… Na segunda fase acercaremos o alumno as técnicas da animación audiovisual, capturando e animando mediante a cámara e o ordenador os personaxes creados anteriormente. O curso non impón un ritmo fixo de seguimento ao alumno/a, tratase en realidade de una ensinanza personalizada.

El curso comenzará el 2 Febrero.
DESCARGA TEMARIO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s