Elaboración de moldes

Realización de moldes en escaiola de caras e algunhas das partes que máis sufran durante o proceso de gravación, para así poder intercambiar e remodelar as copias en función das necesidades.

Molde gato

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s