Comenzando a capturar

Comenzamos a capturar imaxes utilizando cámaras fotográficas e de vídeo conectadas a o ordenador . Realizando animacións básicas para familiarizarse co software e cámara.

capturas3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s