Edición de Vídeo

Introduce ao usuario e afonda nas características e na interface do software  Adobe Premiere CS 6. Aprenderás a realizar las funciones de edición, mentres familiarizas te a través de exercicios prácticos e de linguaxe audiovisual. Serás capaz de crear un proxecto dende a captura ata o render final, pasando por la selección de material, edición, creación de títulos, retoque de cor e de audio, edición multicámara, efectos de vídeo e audio do modo mais práctico posible, dotando os teus proxectos da narrativa necesaria para súa perfecta comprensión.

Solicita a o temario e folla de inscrición en info@manuelsilva.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s